Inline HTML

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Orle Pióro Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-222) przy Al. Jerozolimskich 179 oraz podmioty współpracujące, w tym należące do Grupy Kapitałowej Platformy Mediowej Point Group SA, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. Ustaw nr 133 poz.883) w celu realizacji usług oraz w celach marketingowych. Oświadczam, że jestem świadom, iż przysługuje mi prawo wglądu do moich danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania i usuwania.

Listy

Drodzy Czytelnicy,

Dziękujemy za wszystkie listy. Przypominamy, by korespondencję elektroniczną kierować na adres: listy@dorzeczy.pl.

„Lekka ręka polityka”, Piotr Gabryel, „DRz” 46/2020

[…] Ubolewa Pan nad stanem polskiego budżetu, który wynika z tego, że politycy „przeszarżowali z rozdawaniem publicznego grosza”. Niepokoi Pana to, że emeryci otrzymali 13. emeryturę. W społeczeństwie ta trzynastka odnoszona jest na ogół do 13. pensji np. pracowników budżetówki czy górników. Różnica polega na tym, że trzynastka dla urzędników, nauczycieli, górników itp. wypłacana jest w kwocie praktycznie równej miesięcznej pensji (poza przypadkami, gdy pracownik dużo chorował – wtedy trzynastka jest mniejsza). Tymczasem dla wszystkich emerytów w 2020 r. było 1200 zł brutto (w moim przypadku to trzy razy mniej niż moja miesięczna emerytura – brutto). Czternastej emerytury na razie nie ma – pytanie, czy rzeczywiście będzie – a jeżeli tak, to chyba dopiero pod koniec 2021 r.

Pisze Pan, że przedsiębiorcy i pracodawcy apelują o częściową likwidację „500+”, 13. emerytury czy wyprawki szkolnej. Ciekawe, dlaczego nikt nie „rzuci hasła” (Pan również) likwidacji, przynajmniej na okres pandemii i chwilę po niej, 13. pensji dla pracowników (czternastki dla górników). To by dopiero były oszczędności dla budżetu na „poduszkę finansową”. Wiem, że jest to pytanie retoryczne z kategorii political fiction. Przecież emeryci nie zastrajkują. A inni?

Wiadome jest, iż środki wydane na „500+”, „300+” czy trzynastkę dla emerytów w zdecydowanej większości na bieżąco przeznaczane są na konsumpcję, w związku z czym korzystają firmy produkujące dobra konsumpcyjne czy świadczące różne usługi. A to, jak podają ekonomiści, wpływa pozytywnie na stan gospodarki. Jest chyba niewielu emerytów, którzy swoją trzynastkę wkładają do „skarpety”. Zgadzam się, że dyskusyjne jest wypłacanie „500+” na pierwsze dziecko, bez kryterium dochodowego. Cel początkowy programu, czyli wpływ na wielkość urodzeń, raczej nie został osiągnięty i jest wątpliwe, czy w przyszłości zostanie. Odnośnie do drugiego kryterium, tzn. ograniczenia ubóstwa w rodzinach, w przypadku rodzin „bogatych”, w tym z jednym dzieckiem, wypłata „500+” dla tych rodzin żadnej biedy tam nie eliminuje.

Henryk (nazwisko do wiadomości redakcji)

PS Ciekawe, czy Związek Pracodawców ma wiedzę, ilu przedsiębiorców w okresie wiosennym pierwszej fali epidemii ograniczało sztucznie swoją działalność, aby skorzystać z tarczy. W myśl zasady „jak jest okazja, to czemu nie skorzystać”.

Wyjaśnienie

W artykule „Epoka cyfrowej suwerenności” z numeru 45/2020 popełniłem błąd: wojskowa obecność Stanów Zjednoczonych w Iraku oraz w Afganistanie nie pochłonęła 6 trylionów dolarów, jak napisałem, lecz 6 bilionów dolarów. Za czujność dziękuję panu Markowi Milewskiemu.

Krzysztof Tyszka-Drozdowski

Spis treści

Spis treści schowaj

Pobierz wersję PDF

Ostatnie wydania

Zobacz archiwum wydań